Naslovnica
PDF Ispis E-mail

Poruka Svetog Oca Franje za korizmu 2015.

Velika mi je želja da sva mjesta u kojima je Crkva prisutna, posebno naše župe i naše zajednice, postanu otoci milosrđa usred mora ravnodušnosti.

Očvrsnite srca (Jak 5,8)

Draga braćo i sestre,

Korizma je vrijeme obnove za Crkvu, zajednice i pojedine vjernike. To je nadasve "vrijeme milosti" (2Kor 6,2). Bog od nas ne traži ništa što nam već prije nije dao: "Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi" (1Iv 4, 19). On nije ravnodušan prema nama. Stalo mu je do svakog od nas, poznaje svakog od nas po imenu, brine se za nas i traži nas kada se okrenemo od njega. On se zanima za svakog od nas; njegova ga ljubav priječi da bude ravnodušan prema onome što nam se događa. Međutim, događa se da kada nam je dobro i kada smo bez briga, tada zaboravljamo druge (što Bog Otac nikada ne čini): ne zanimaju nas njihovi problemi, njihove patnje i nepravde koje podnose… Tada naše srce postaje hladno. Sve dok mi je relativno dobro i dok sam zadovoljan, ne mislim na one koji nisu dobro. Taj egoistični, ravnodušni stav danas je poprimio svjetske razmjere, dotle da možemo govoriti o globalizaciji ravnodušnosti. To je problem s kojim se, kao kršćani, moramo uhvatiti u koštac.

Kada se Božji narod obrati njegovoj ljubavi, nalazi odgovore na ona pitanja koja povijest neprestano postavlja. Jedan od najvećih izazova o kojem želim progovoriti u ovoj svojoj poruci jest upravo globalizacija ravnodušnosti.

Ravnodušnost prema bližnjemu i prema Bogu predstavlja stvarnu napast također za nas kršćane. Imamo stoga potrebu svake godine u korizmi čuti vapaj prorokâ koji dižu svoj glas i bude naše uspavane savjesti.

Bog nije ravnodušan prema svijetu, već ga toliko ljubi da je dao svoga Sina za spasenje svakog čovjeka. U utjelovljenju, zemaljskom životu, smrti i uskrsnuću Sina Božjega, vrata između Boga i čovjeka, između neba i zemlje, otvorena su jednom zasvagda. Crkva je poput ruke koja ta vrata drži otvorenima naviještanjem Božje riječi, slavljenjem sakramenata, svjedočenjem vjere ljubavlju djelotvorne (usp. Gal 5,6). No, svijet teži zatvoriti se u samoga sebe i zatvoriti ta vrata kroz koja Bog ulazi u svijet i svijet u njega. Tako ruka, koja je Crkva, ne smije se nikada iznenaditi ako bude odbačena, zgažena i ranjena.

Božji narod treba dakle tu duhovnu obnovu, da ne bi postao ravnodušan i zatvoren u samoga sebe. Želim vam predložiti za razmišljanje tri biblijska teksta.

1. "Ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi" (1Kor 12,26) – Crkva

Božja ljubav razbija tu pogibeljnu zatvorenost u sebe same koja se zove ravnodušnost. Crkva nam tu Božju ljubav pruža svojim učenjem i, nadasve, svojim svjedočenjem. Međutim, svjedočiti se može samo ono što se najprije iskusilo. Kršćanin je onaj koji dopušta Bogu da ga zaodjene svojom dobrotom i milosrđem, da ga zaodjene Kristom, da bi poput njega bio na službu Bogu i ljudima. To nam jasno doziva u svijest liturgija Velikog četvrtka obredom pranja nogu. Petar nije želio da mu Isus opere noge, ali je kasnije shvatio da Isus ne želi biti samo primjer kako trebamo jedni drugima prati noge. Tu službu može činiti drugima samo onaj koji je prije toga dopustio Isusu da mu opere noge. Jedino on ima "dijela" s njim (Iv 13, 8) i tako može služiti drugima.

Korizma je pogodno vrijeme da dopustimo Kristu da nam služi te tako postanemo poput njega. To se događa svaki put kada primamo sakramente, napose euharistiju. U njoj postajemo to što primamo: Kristovo tijelo. U tome tijelu nema mjesta za onu ravnodušnost koja, čini se, tako često zagospodari našim srcima. Jer onaj tko je Kristov pripada jednom tijelu i u njemu ne možemo biti ravnodušni jedni prema drugima. "I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi." (1Kor 12,26).

Crkva je communio sanctorum ne samo zbog svojih svetaca, već također zato jer je zajedništvo u svetim stvarima: ljubavi Boga koji nam se objavio u Kristu i svim njegovim darovima. Među tim darovima je također odgovor onih koji su dopustili da ih ta ljubav zahvati. U tome zajedništvu svetih i u tome dioništvu u svetim stvarima nitko ne zadržava ništa za sebe, već sve što ima dijeli s drugima. A budući da smo povezani u Bogu, možemo učiniti nešto i za one koji su daleko od Boga, za one do kojih nikada ne bismo mogli doprijeti vlastitim silama, da s njima i za njih molimo Boga da se svi otvorimo njegovu djelu spasenja.

2. "Gdje ti je brat…? " (Post 4,9) – Župa i zajednice

Sve što smo rekli za opću Crkvu mora se primijeniti na život župâ i zajednicâ. Uspijevamo li u tim crkvenim stvarnostima iskusiti da smo dio istoga tijela? Tijela koje ujedno prima i dijeli ono što Bog želi darivati? Tijela koje poznaje i skrbi za svoje najslabije, najsiromašnije i najmanje članove? Ili se sklanjamo u neku opću ljubav koja želi zagrliti cio svijet, ali zaboravlja Lazara koji sjedi pred našim zatvorenim vratima? (usp. Lk 16,19-31).

Kako bismo primili ono što nam Bog daje i kako bi to dalo obilne plodove, moramo nadići granice vidljive Crkve na dva načina.

Prije svega, ujedinjujući se s nebeskom Crkvom u molitvi. Kada zemaljska Crkva moli, tada se uspostavlja zajedništvo uzajamnog služenja i dobra koje se uspijeva vinuti do Božjeg lica. Sa svetima koji su našli svoju puninu u Bogu, činimo sastavni dio onoga zajedništva u kojem ljubav pobjeđuje ravnodušnost. Nebeska Crkva nije pobjednička jer je okrenula leđa patnjama svijeta i sama uživa u slavi. Sveci, radije, već kontempliraju i raduju se činjenici da su, Isusovom smrću i uskrsnućem, jednom zauvijek pobijedili ravnodušnost, tvrdoću srca i mržnju. Sve dok ta pobjeda ljubavi ne prožme čitav svijet, sveci nas nastavljaju pratiti na našem ovozemaljskom putovanju. Sveta Terezija iz Lisieuxa, crkvena naučiteljica, izrazila je uvjerenje da radost na nebu zbog pobjede raspete ljubavi neće biti potpuna sve dok i jedan čovjek na zemlji pati i jeca od boli: "Čvrsto sam uvjerena da neću biti besposlena na nebu; želja mi je i nadalje raditi za Crkvu i za duše." (Pismo 254, od 14. srpnja 1897.).

Mi smo dionici zaslugâ i radosti svetaca, a oni sudjeluju u našoj borbi i u našoj želji za mirom i pomirenjem. Njihova radost zbog pobjede Krista uskrsloga daje nam snagu u nastojanju da prevladamo tolike oblike ravnodušnosti i tvrdoće srca.

S druge strane, svaka je kršćanska zajednica pozvana izaći iz same sebe i biti uključena u život društva čiji je dio, napose radeći sa siromašnima i onima koji su se udaljili od Crkve. Crkva je po svojoj naravi misionarska, nije prignuta nad samu sebe, već je poslana svim ljudima.

Njezina je misija biti strpljivi svjedok Onoga koji želi privesti Ocu cjelokupnu stvarnost i svakoga čovjeka. Njezina je misija svima donijeti ljubav koja ne može šutjeti. Crkva slijedi Isusa Krista na putu koji je vodi do svakog čovjeka, sve do kraja zemlje (usp. Dj 1,8). Tako u svakom našem bližnjem možemo vidjeti brata i sestru za koje je Krist umro i uskrsnuo. Sve što smo primili, primili smo i za njih. Jednako tako, sve ono što ta braća posjeduju dar je za Crkvu i čitavo čovječanstvo.

Draga braćo i sestre, velika mi je želja da sva mjesta u kojima je Crkva prisutna, posebno naše župe i naše zajednice, postanu otoci milosrđa usred mora ravnodušnosti.

3. "Očvrsnite srca" (Jak 5,8) – Pojedini vjernik

I kao pojedinci izloženi smo napasti ravnodušnosti. Zatrpani vijestima i potresnim slikama ljudskih patnji, često osjećamo našu nesposobnost da pružimo pomoć. Kako izbjeći da budemo uvučeni u tu spiralu strahote i bespomoćnosti?

U prvom redu, možemo moliti u zajedništvu sa zemaljskom i nebeskom Crkvom. Ne podcjenjujmo snagu molitve mnoštva glasova ujedinjenih u molitvi! Inicijativa 24 sata za Gospodina, za koju se nadam da će se 13. i 14. ožujka provesti u čitavoj Crkvi, također na dijecezanskoj razini, želi biti znak te potrebe za molitvom.

Drugo, možemo pomagati djelima ljubavi, dopirući kako do onih koji su blizu, tako i do onih koji su daleko, preko mnogobrojnih karitativnih tijelâ Crkve. Korizma je pogodno vrijeme da se pokaže ta briga za druge jednim znakom, pa bio on i mali, našeg pripadanja jednoj ljudskoj obitelji.

Treće, patnja drugoga predstavlja poziv na obraćenje, jer mi potreba brata doziva u svijest krhkost moga života i moju ovisnost o Bogu i braći. Ako ponizno molimo za Božju milost i prihvaćamo granice svojih mogućnosti, tada ćemo vjerovati u beskrajne mogućnosti koje Božja ljubav čuva za nas. Moći ćemo se također oduprijeti đavolskoj napasti da mislimo kako možemo vlastitim silama spasiti svijet i sebe.

Da bismo pobijedili ravnodušnost i naše težnje samodostatnosti, sve vas pozivam da živite ovo vrijeme korizme kao prigodu da se poradi na onome što je Benedikt XVI. nazvao izgradnjom srca (usp. Deus caritas est, 31). Imati milosrdno srce ne znači imati slabo srce. Tko želi biti milosrdan, treba čvrsto, postojano srce, zatvoreno napasniku, a otvoreno Bogu. Srce koje dopušta da ga pronikne Duh Sveti i da posvuda nosi ljubav braći i sestrama. I, konačno, siromašno srce, koje je svjesno vlastita siromaštva i besplatno se daje drugima.

Zbog toga, draga braćo i sestre, želim zajedno s vama u ovoj korizmi reći Kristu: "Fac cor nostrum secundum cor tuum" - "Učini srce naše po Srcu svome" (prošnja iz litanija Presvetom Srcu Isusovu). Tada ćemo imati snažno i milosrdno, budno i velikodušno srce koje se ne zatvara samo u sebe i ne postaje plijenom globalizacije ravnodušnosti.

U toj usrdnoj nadi, jamčim svoju molitvu da ova korizma urodi duhovnim plodovima za svakog vjernika i svaku crkvenu zajednicu, i molim vas da molite za mene. Neka vas Gospodin blagoslovi i Majka Božja čuva!

Iz Vatikana, 4. listopada 2014.

 
PDF Ispis E-mail

Božićna misa u izvedbi STD „Pajo Kolarić“

Osječka župa Uzvišenja sv. Križa ugostila je druge nedjelje po Božiću (4. siječnja) Slavonsko tamburaško društvo „Pajo Kolarić“ koje je na večernjem euharistijskom slavlju pjevalo i sviralo božićnu svetu misu „Djetešce nam se rodilo“ uz ravnanje maestra Dragutina Stivaničevića. Jedanaest skladba na misi izvelo je šezdesetak pjevačca i svirača te uveličali solistički nastupi Tamare Čer, Ljiljane Šutalo i Željka Ergotića koji je na kraju euharistijskoga slavlja zahvalnim vjernicima otpjevao pjesmu „Bijeli Božić“ uz tamburašku pratnju i gromoglasni dugotrajni pljesak oduševljenih u prepunoj crkvi. Božićnu svetu misu „Djetešce nam se rodilo“ uredio je skladatelj Julije Njikoš, po pjevanju puka u osječkoj crkvi sv. Petra i Pavla (današnjoj konkatedrali) s početka 20. stoljeća.

Kako je riječ o iznimnom glazbeno-duhovnom ugođaju na pjevanoj misi potvrdio je predvoditelj slavlja Ivan Marković, župnik župe Sv. Ane u Brođancima, koji je u propovijedi o značenju utjelovljenja Božje riječi istaknuo kako slavljeničke božićne pjesme približavaju čovjekovu srcu božićnu radost. „Božić je radost. Bog je uredio svijet kao Logos, red i, kao što prekrasni zvuci i lijepe melodije božićnih pjesama nižu notu za notom, takt za taktom, ritam za ritmom, tako smo i mi pozvani donositi radost u svijet u kojemu je puno boli, patnje, nemira i nereda. Utjelovljenje i rođenje Kristovo novi je početak i izazov za svakoga od nas da budemo radosni u međusobnoj ljubavi, radosni u svjedočenju vjere u svakodnevnomu životu te radosni u nadi, unoseći u svijet svjetlo Božića i stvarajući u svom vlasititom životu novi početak jer je Bog početak svega po svojoj Riječi. Utjelovljena Riječ, koja nam se daruje, poziva nas na radost i neka svakomu od nas bude poticaj da život ima smisla u zajedništvu s Bogom i čovjekom“, kazao je Marković poručujući: „Želim nam svima da se se Božja riječ, Bog utjelovljuje u nama i mi u njemu, a ne mimo nas, kako bismo ju radosmo mogli darivati drugima“. Predvoditelju slavlja i STD-u zahvalio je i u ime župnika Pave Vukovca suslavitelj, župni vikar Ivan Stipić, najavljujući isti repertoar božićne mise u đakovačkoj katedrali Sv. Petra (6. siječnja u 18 sati) te u kapucinskoj crkvi Sv. Jakova u Osijeku (11. siječnja u 11 sati).

Inače, ciklus božićnih nastupa u osječkim župnim crkvama započeo je potkraj 2014. godine u konkatedrali Sv. Petra i Pavla i crkvi Preslavna Imena Marijina gdje je, također, uz ravnanje Dragutina Stivaničevića nastupio mješoviti pjevački zbor i tamburaški orkestar izvevši božićnu misu „Djetešce nam se rodilo“. Nadalje, 29. prosinca u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, prema ideji dirigentice Tihane Huber, upriličen je božićni koncert „Božić s Pajom“ u okviru kojega je izvedena „Daholjub priča“, glazbeno-scenska bajka autorica Jasne Komendanović i Tihane Huber u izvedbi STD-a i plesnog studija Shine iz Osijeka.

Tekst: Nevenka Špoljarić

Fotografija: Zorislav Kalazić

 
PDF Ispis E-mail

Božićne jaslice ispred župne crkve

Ispred župne crkve Uzvišenja sv. Križa Retfalčani po prvi puta imaju scenografiju božićnih jaslica za koju je zaslužan ogranak Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata „Retfala“. Uoči četvrte nedjelje došašća, jaslice su postavili Dražen Bučević, Mirko Perković, Gabrijel Purda, Tomo Šalić i Jozo Bertanjoli, a prije subotnje večernje mise (20. prosinca) pored jaslica je nastupio Mješoviti pjevački zbor umirovljenika „Retfala“, uz ravnanje Zdenke Petrović, otpjevaviši pučke božićne pjesme okupljenim vjernicima i najmlađim Retfalčanima koje su branitelji darivali bombonima. Kostimirane lutke uz jaslice izradila je Lidija Benaković, nastavnica u OŠ Miroslava Krleže u Čepinu. Okupljene ispred crkve pozdravio je Jozo Bertanjoli najavljujući pjevački nastup uz jaslice na Badnju večer poslije tzv. dječje polnoćke, dok je župnik Pavo Vukovac podsjetio na dostojanstveni doček i slavlje Božića u kojemu Isus ima najvažnije mjesto, dok je sve ostalo, uključujući potrošački mentalitet, sporedno i ne pripada hrvatskoj slavljeničkoj tradiciji.

Tekst i fotografija: Nevenka Špoljarić

 
<< Početak < « 1 2 3 4 » > Kraj >>

Stranica 2 od 4