Ispis
Sri23Ruj2020

Započeli katehetski susreti rasta u vjeri:

„Katolici, dobro došli kući!“

Ciklus katehetskih susreta rasta u vjeri za zainteresiranu mladež i starije, nazvan „Katolici, dobro došli kući!“, započeo je 23. rujna (u srijedu) u našoj župi Uzvišenja sv. Križa. Nakon večernje mise, susret je predvodio župljanin prof. dr. Krešimir Šimić, a tematsko su uvodno izlaganje sa župljanima poslušali župni vikari Mario Žigman i Matija Aušić, te bogoslov Darko Enrich.

U nastupnoj katehezi jesenskog ciklusa „Katolici, dobro došli kući“ Šimić je naglasio potrebu nove evangelizacije, odnosno reevangelizacije, utemeljenu u dokumentima Crkve. Riječ je o obvezatnostima i predavač je ukazao na: biskupsku sinodu (1974. godine), odnosno na temu „Evangelizacija u modernom svijetu“ i poslijesinodalnu apostolsku pobudnicu Evangelii nuntiandi (O evangelizaciji u današnjem svijetu, Pavao VI., 1975.), zatim na niz dokumenata  objavljenih tijekom pontifikata Ivana Pavla II.; Redemptoris missio (enciklično pismo O trajnoj valjanosti misijskog mandata Crkve, 1990.), Tertio millennio adveniente (apostolsko pismo Kako se približava treće tisućljeće, 1994.) i Christifideles laici (Kristovi vjernici laici, apostolska pobudnica, 1988.) i konačno na biskupsku sinodu na temu nove evangelizacije koju je 2012. godine sazvao Benedikt XVI.

Uvodeći u katehezu, Šimić se, također, osvrnuo na sinodalni dokument „Ti  si Krist - za nas i za sve ljude: izjave i odluke Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske“ (2008. godine; sinoda je trajala od 1998.-2002.) u kojoj se ističe potreba obnove župne kateheze kao temeljne zadaće na putu opće obnove. Prvo je, od četiriju sinodskih zasjedanja, podsjećeno je, bilo posvećeno temi evangelizacije. Upravo je ovaj dokument utvrdio putove, uporište, pravilo i putokaz s ciljem nove evangelizacije.

U prvoj su katehezi sabrani promišljali o odabranom 15. retku ulomku iz Markova evanđelja (Mk, 1,14-15): „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!“ Pojašnjeno je biblijsko značenje punine vremena, Kraljevstva Božjega te obraćenja i samoga čina vjere kao načina ulaska u Kraljevstvo. Retfalački župnik Ivica Martić pozvao je župljane i zainteresirane na katehetsku pouku kako bi slušajući tematska izlaganja i sudjelujući u razmatranju ponovno otkrili ljepotu katoličke vjere.

Tekst: N. Špoljarić

Fotografija: T. Šperanda