Duhovna obnova u našoj župi sa studentskim kapelanom
26. do 28. studenog 2015.

 

Fotografije: Nevenka Špoljarić

 

Fotografije: Zorislav Kalazić