NAJAVE

  • Velika duhovna obnova u našoj župi od 27. - 29. studenoga 2019. godine (srijeda-petak). Predvodi p. Ike Mandurić DI, s početkom od 18.30 sati.
  • Nakon mnogih upita planiramo hodočastiti u Svetu zemlju od 13. 10. - 20. 10. 2020. godine s agencijom Kraljica mira. www.kraljica-mira.com.hr Tel: 01 550 6306; 01 550 6313; 091/504-3738. Cijena 1.500,00 $ (USA). Plan puta možete podići u župnom uredu, kao i učiniti predbilježbu.
  • Termini proslave sakramenata:
    Prva pričest - nedjelja, 19. travnja 2020. u 11.00 sati.
    Sveta potvrda - subota, 25. travnja 2020. u 10.30 sati.