RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

8. 12. NEDJELJA:             7.30 - za zahvalu
DRUGA NEDJELJA           9.00 + Željko i Anica Kristek;
DOŠAŠĆA                                 - zajedničke misne nakane

                                       11.00 - za župljane
                                       18.30 + Emil i Dragica Stojaković, Stipa i Janja Matović

9. 12. PONEDJELJAK:      6.00 + ob. Balentić;
BEZGRJEŠNO ZAČEĆE             + Slavica Dinjar
BL. DJEVICE MARIJE

10. 12. UTORAK:             6.00 + Ivan Kristek;
                                                + Dragica i pok. iz ob. Majić;
                                                + Ljuba Čalušić

11. 12. SRIJEDA:             6.00 + Ivan Tomas;
Sv. Damaz I.                           + Franjo kovačević

12. 12. ČETVRTAK:         6.00 + Parlov Marijan, Ruža, Jozo, Jurka, Mijo, Mate Luka;
Bl. Dj. Marija                           - za zdravlje
Guadalupska

13. 12. PETAK:                6.00 + Luca, Tomo i ob. Buljubašić;
Sv. Lucija                                 - na nakanu

14. 12. SUBOTA:              6.00 + Ruža i Petar Purkić;
Liturgija kvatri                       + Marija Arambašić

15. 12. NEDJELJA:           7.30 + Petar Krajina
TREĆA NEDJELJA            9.00 + Eva i Stjepan Đaniš i pok. iz ob. Glavašić;
DOŠAŠĆA                                - zajedničke misne nakane
                                       11.00 - za župljane
                                       18.30 + Mato i Željko Grebenar