RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

 

13. 9. NEDJELJA:                        7.30 + Mato Markotić
DVADESET I ČETVRTA               9.00 + Željko Kristek;
KROZ GODINU                                    - zajedničke misne nakane
                                                  11.00 - za narod
                                                  18.30 + Mihael, Stjepan i Marija Car

14. 9. PONEDJELJAK:                 7.30 - jutarnja misa (vlč. Matija Aušić)
UZVIŠENJE                               11.00 - misa za početak školske godine (vlč. Mario Žigman)
SVETOGA KRIŽA                      18.30 - središnje euharistijsko slavlje (vlč. Krešmir Čutura)
                                                          - zahvala sv. Antunu

15. 9. UTORAK:                          7.00 - na nakanu
Gospa Žalosna                          18.30 + Eduard i Janja Šakić;
                                                           + Zdravko Ištvanić

16. 9. SRIJEDA:                        18.30 + Reza i Franjo i pok. iz ob. Sitaš;
Sv. Kornelije                                      + Marko i pok. ob. Bašić

17. 9. ČETVRTAK:                    18.30 + iz ob. Primorac;
Sv. Robert Bellarmino                       + iz ob. Šuvak i Rohtek

18. 9. PETAK:                           18.30 + Mato i Ivan Josipović;
                                                          + Stjepan, Antun i Eva Lovač

19. 9. SUBOTA:                          7.30 + Veronika i Matija Štimac;
Bogoslužje kvatri                              + Danica i Josip Kovačević

20. 9. NEDJELJA:                        7.30 + Petar Grgić
DVADESET I PETA                     9.00 + Marija, Pavo i Mato Jozipović;
KROZ GODINU                                   - zajed. misne nakane
                                                 11.00 - za narod
                                                 18.30 + Marija i Stjepan Špoljarić