RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

26. 6. NEDJELJA:
TRINAESTA KROZ GODINU
7.30 + Veronika i Jozo Bajić
9.00 - zajedničke nakane
11.00 - za narod
18.30 + Nikola Pavičić