RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

 

29. 11. NEDJELJA:                      7.30 + Janko i Janja Laco
PRVA DOŠAŠĆA                         9.00 - zajedničke misne nakane
                                                  11.00 - za narod
                                                  18.30 + Franjo, Marija i Stjepan Tot
                                                  20.00 - na nakanu

30. 11. PONEDJELJAK:                6.00 + ob. Bartoloti;
SV. ANDRIJA APOSTOL                      + Franjo Grbeša
                                                    7.00 - za obitelj i zdravlje

1. 12. UTORAK:                           6.00 + Kristina i Šima Miličević;
                                                            + ob. Andrić
                                                    7.00 + ob. Bučanac i Evica Horvat

2. 12. SRIJEDA:                          6.00 - na čast sv. Ekspeditu;
                                                            - za zdravlje ob. Luke Crnković
                                                    7.00 - na nakanu

3. 12. ČETVRTAK:                       6.00 + Anđa Obradović;
Sv. Franjo Ksaverski                           + Božo Čuturić
                                                    7.00 - na nakanu

4. 12. PETAK:                              6.00 + Marija Kasalo;
Sv. Ivan Damaščanski                         + Gordana i ob. Pavičić
                                                    7.00 - na nakanu

5. 12. SUBOTA:                           7.00 + Edurad i Janja Šakić;
                                                            - za obitelj Jozipović i Vučković

6. 12. NEDJELJA:                        7.30 + Kata i Tomo Vukić
DRUGA DOŠAŠĆA                       9.00 - zajedničke misne nakane
                                                  11.00 - za narod
                                                  18.30 + Ilija i Ljiljana i ob. Škarić
                                                  20.00 + Marko i Zorka Cicvarić