RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

26. 9. NEDJELJA:
DVADESET I ŠESTA KROZ GODINU
7.30 + Pero, Mara i Slavko Hrgović
9.00 - zajedničke nakane
11.00 - za narod
18.30 + Petar Petrović;
         + Pero, Jozefa(ž) i Marinko Kovač

27. 9. PONEDJELJAK:
Sv. Vinko Paulski
8.00 + Marijan, Mijo, Kata Glavaš
18.30 + Kata, Miko i ob. Pernar

28. 9. UTORAK:
Sv. Većeslav
Sv. Lovro Ruiz
8.00 - na čast BDM;
       + Rikard Klobučar
18.30 + Bono Markotić;
         + Mijo i Anica Filipović

29. 9. SRIJEDA:
SV. MIHAEL, GABRIEL I RAFAEL
8.00 + Gabriel, Anđela, Zvonko, Mihovil i ob. Dugi i Sinovac
18.30 +Lucija Ivančić;
         + Angelina Živković

30. 9. ČETVRTAK:
Sv. Jeronim
8.00 + Anica i Ivan Plevnik
18.30 + Luka i Jelka Tajmer;
         + Dragutin i ob. Pancer

1. 10. PETAK:
Sv. Terezija od Djeteta Isusa
8.00 + Josip Vidaković
18.30 + Anica i Milan Miškulin;
         + Svjetlana Medić, Stana i Horst

2. 10. SUBOTA:
Sveti Anđeli Čuvari
8.00 - za zdravlje;
       + Andrašek i Varžić

3. 10. NEDJELJA:
DVADESET I SEDMA KROZ GODINU
7.30 + ob. Šamija
9.00 - zajedničke nakane
11.00 - za narod
18.30 + Lešina Stjepan, Mara i Nikola Matić