RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

9. 1. NEDJELJA:
KRŠTENJE GOSPODINOVO
7.30 - za zdravlje
9.00 - zajedničke nakane
11.00 - za narod
18.30 + ob. Buljević, Momčilović i Japundžić

10. 1. PONEDJELJAK:
8.00 - za zdravlje;
       + Tomislav Lijović

11. 1. UTORAK:
8,00 + Damir i Rosa Ćosić;
        + Tomislav Lijović

12. 1. SRIJEDA:
8.00 + ob. Vuknić i Frajt;
        - za obitelj

13. 1. ČETVRTAK:
Sv. Hilarije
8.00 + Mato i Ruža Kurilj

14. 1. PETAK:
8.00 - na nakanu za zdravlje

15. 1. SUBOTA:
8.00 + Đuro Čizmar;
        + Ivan i ob. Henžek

16. 1. NEDJELJA:
DRUGA KROZ GODINU
7.30 + Mara, Adam i Ivan Andrić
9.00 - zajedničke nakane
11.00 - za narod
18.30 + Cvitko Barić

17. 1. PONEDJELJAK:
Sv. Antun Opat
8.00 + ob. Šuker
18.30 + Franjka i Mato Josipović

18. 1. UTORAK:
8.00 + ob. Mađar i Katana
18.30 + Stipa Kovačev

19. 1. SRIJEDA:
8.00 + ob. Berišić
18.30 + Blaž, Anica i Mirko Križić

20. 1. ČETVRTAK:
Sv. Fabijan
Sv. Sebastijan
8.00 + Ivan Kardum
18.30 + Antun Ivšić i ob. Šantalab

21. 1. PETAK:
Sv. Agneza
8.00 - na čast muke Gospodnje
18.30 + ob. Blažević, Prgomet i Frajt

22. 1. SUBOTA:
Sv. Vinko
8.00 + Drago Tomas;
        + Ana, Milan i Mara Strapko

23. 1. NEDJELJA:
TREĆA KROZ GODINU
7.30 - za duše u čistilištu
9.00 - zajedničke nakane
11.00 - za narod
18.30 + Jela Horvat