RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

21. 7. NEDJELJA:                 7.30 + Lucija i Petar, ob. Ivić i Nikolić;
ŠESNAESTA KROZ GODINU        + Nada Stemlak
                                             9.00 + Božo Ivančić
                                           11.00 - za župljane
                                           18.30 + Mirko i Mara Vuković;
                                                    + Blaženka Poplašen

22. 7. PONEDJELJAK:         18.30 + Bruno Boban;
SV. MARIJA MAGDALENA           + Suzana Ristić

23. 7. UTORAK:                  18.30 + ob. Trcović i Živković;
SV. BRIGITA                                + Nevenko(m) i pok iz. ob. Jukić i Šimunić

24. 7. SRIJEDA:                  18.30 + Marta Matasović;
Sv. Sarbelije Makhlūf                  + ob. Pavić i Rajković

25. 7. ČETVRTAK:              18.30 + Katica, Kata, Josip, Josip Gregsa i Marija Stilin;
SV. JAKOV APOSTOL                   + Marija i Ivo Vucić

26. 7. PETAK:                     18.30 - na nakanu;
Sv. Joakim i Ana                         + Štefanija Florijan

27. 7. SUBOTA:                    7.30 + Ana i Filip Kelava, Anica Serdarušić;
                                                    + Andrija i Marija Lubina

28. 7. NEDJELJA:                 7.30 + Manda Petrović i Juro Jazvić;
SEDAMNAESTA KROZ GODINU   + Jozo, Zora i Žiga Kovačević i ob. Barić
                                            9.00 + Helena Koški;
                                                    - na nakanu
                                           11.00 - za župljane
                                           18.30 + Živana Skračić