RASPORED MISA I MISNIH NAKANA

20. 6. NEDJELJA:
DVANAESTA KROZ GODINU
7.30 + Valentina, Franciska i Terezija Orgulan
9.00 - zajedničke nakane
11.00 - za narod
18.30 + Robert Berišić
20.00 + Anđa i Ivan Ćurić

21. 6. PONEDJELJAK:
Sv. Alojzije Gonzaga
8.00 + Slavko Dundović, Katica i Ivan Peti
18.30 - za duše u čistilištu;
         + Antun i Vera Jerković

22. 6. UTORAK:
Sv. Paulin Nolanski;
Sv. Ivan Fisher i Toma More
8.00 + Antun, Vera i Mirela Jerković
18.30 + Zvonimir Brlić;
         + Stjepan i Terezija Premec

23. 6. SRIJEDA:
8.00 + Vlatko, Katica i Mato Ištenek, ob. Rogić i Ištenek
18.30 + Ante Marinić;
          - zahvala sv. Antunu

24. 6. ČETVRTAK:
ROĐENJE SV. IVANA KRSTITELJA
8.00 - na nakanu sv. Antunu
18.30 + Marija i Marko Maloča;
          + Ivan i Veronika Hovanjec;
          + Ilija Pavić

25. 6. PETAK:
8.00 + Renato Lorenc
18.30 - na čast sv. Ivanu Krstitelju;
         + Anica i Stipan Jurčević

26. 6. SUBOTA:
8.00 + Goran Šegrt;
        - na nakanu;
        + Željko Grebenar i Anto Škorić

27. 6. NEDJELJA:
TRINAESTA KROZ GODINU
7.30 + Božo Čuturić, Jasna i Stana Ćurić
9.00 - zajedničke nakane
11.00 - za narod
18.30 + Orsalnia i Enđel Bataljaku
20.00 + Živana Skračić