RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA 2019./2020.

Ponedjeljak:
OŠ Retfala
3.a, b, c od 14.30 - 16.00 sati (zajedno).

Utorak:
OŠ Filipović
3.a, b od 14.30 - 16.00 sati (zajedno).

Srijeda:
5. razredi OŠ Retfala i I. Filipović u 16.00 sati.

Petak:
1. srednje u 20.15 sati.

Subota:
2. srednje prva grupa u 10.00 i druga grupa u 10.45 sati.

Nedjelja:
1. i 2. razredi OŠ u 10.30 sati.

 

  

NAPOMENA - uvjet za primanje sakramenta prve pričesti i krizme je pohađanje i školskog vjeronauka.

TERMINI PODJELE SAKRAMENATA 2019.
- Prva pričest - nedjelja, 28. travnja 2019. u 11.00 sati.
- Sveta potvrda (krizma) - subota, 4. svibnja 2019. u 10.30 sati.