Misa na mađarskom jeziku
17. travnja 2017.

 

Tivadar Farkas čitao je prvo čitanje Čitanje evanđelja Vlč. Robert Almaši propovijeda na mađarskom jeziku Dio vjernika u crkvi na misi
Molitvu vjernika čitala Erzsebet Petrov Liturgijsko pjevanje na mađarskom jeziku Naposljetku misnog slavlja vjernici otpjevali himne - papinsku i mađarsku Zajedništvo Mađara
Mađari u Osijeku nakon misnog slavlja Uskrsa

Fotografije: Nevenka Špoljarić