Ugostili smo zbor mladih župe Sv. Josipa Radnika
10. prosinca 2017.

 

Zbor mladih župe Sv. Josipa Radnika Gostujući zbor sa župnikom Ivicom Martićem Gostujući zbor nakon mise

Fotografije: Nevenka Špoljarić