Pepelnica u našoj župnoj crkvi
5. ožujka 2014.

 

Fotografije: Nevenka Špoljarić