Proslava Uzvišenja sv. Križa
14. rujna 2014.

 

 

Fotografije: Nevenka Špoljarić