Božićne jaslice ispred župne crkve
20. prosinca 2014.

 

Fotografije: Nevenka Špoljarić